Życiorys

Zajmuje się optymalizacją procesów biznesowych poprzez rozwój systemów i narzędzi IT. Dodatkowo współpracuje z wewnętrznym działem IT oraz firmami zewnętrznymi w zakresie maksymalizacji efektywności prowadzonych wdrożeń.

Jego kariera zawodowa od początku, czyli od 2008 roku, związana jest z firmą Quad. Zaczęła się od rocznego stypendium w Stanach Zjednoczonych – został laureatem drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez polski oddział firmy. W Polsce objął stanowisko Specjalisty ds. Kontroli Jakości, a następnie został Kierownikiem tego działu. W kolejnych latach prowadził projekty wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania opartych na normach ISO i wymaganiach klientów. W roku 2020, wraz z kierownikiem działu IT, przeprowadził projekt reorganizacji i wdrożenia metodologii AGILE/SCRUM w obszarze IT.

Ukończył Politechnikę Łódzką na kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Posiada szerokie kompetencje z zakresu zarządzania projektami, organizacji systemu zarządzania, optymalizacji procesów, w tym metodologii Lean i Agile.