Oferta
one-stop-shop

Quad Europe jest jedną z największych i najbardziej innowacyjnych drukarni w Europie i niezawodnym partnerem w zakresie usług drukarskich. Ale potrafimy o wiele więcej.

Przez lata rozwijaliśmy się i obecnie druk jest tylko jednym z elementów, w których możemy pomóc naszym klientom podczas całego marketingowego procesu.

Ciągłe
doskonalenie

Jako firma zarządzana zgodnie z zasadami Lean Management, wykorzystujemy procesy i metody pozwalające na analizę przepływów pracy, ograniczenie strat i eliminowanie błędów.

Lean koncentruje się na najlepszych praktykach i rozwiązaniach, które stanowią wartość, przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji wszelkich procesów, podnoszeniu jakości i zmniejszaniu strat we wszystkich obszarach. W połączeniu z naszą technologią oraz podejściem biznesowym „jedna firma, jeden proces”, Lean stanowi kluczową przewagę konkurencyjną.