Kodeks
postępowania

Wartości Quad, w tym kodeks postępowania zatytułowany „Dokonywanie słusznych wyborów”, ustanowił Harry V. Quadracci, zakładając firmę w 1971 roku. Kierujemy się nimi do dziś.

Dzięki tym wartościom odnosimy sukcesy i jesteśmy w stanie pozostać „firmą z duszą” podczas naszej niezwykłej podróży.

Co roku 100% naszych pracowników przechodzi szkolenie dotyczące kodeksu postępowania i go przestrzega.


Bezpieczeństwo

Promowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy leży u podstaw kultury naszej firmy i jest kluczowym elementem programów kształcenia pracowników.

Za bezpieczeństwo w Quad odpowiedzialny jest każdy – od pracownika produkcji po prezesa firmy. Nasza wizja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy opiera się na holistycznym podejściu do wartości biznesowej i oznacza tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy poprzez jego ciągłe udoskonalanie.

Ponadto chronimy zasoby ludzkie, finansowe i fizyczne Quad poprzez rozwiązywanie problemów, które potencjalnie mogą doprowadzić do strat.

Wsparcie
naszej
społeczności

W Quad rozumiemy, jak istotną rolę w małych społecznościach odgrywają wielkie firmy. Dlatego też chcemy być kimś więcej niż jedynie dobrym lokalnym pracodawcą.

Jesteśmy aktywnym członkiem społeczności, „pomocną dłonią” i mentorem. I jesteśmy z tego dumni.

Odkryj, jakie działania podjęliśmy w 2022 roku, aby wzmacniać lokalne społeczności.