Jakie będą Twoje obowiązki?

 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń BHP,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywanie dokumentacji z zakresu wymagań BHP, w tym m.in. dot. okresowymi analizami bhp, zakładowych układów zbiorowych i dokumentów wewnętrznych,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzania okresowych analiz stanu BHP oraz zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych i ergonomii na stanowiskach pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestrów oraz w opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • współpraca z laboratoriami, z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 • i inne wynikające z przepisów BHP.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie – Technik BHP, mile widziane wyższe w kierunku BHP,
 • doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • komunikatywność i asertywność,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B (przemieszczanie się po lokalizacjach firmy)

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na czas określony
 • Pełne wsparcie wprowadzające na stanowisko pracy.
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z: dodatkowego ubezpieczenia, karty sportowej, prywatnej opieki medycznej,

Udostępnij ofertę pracy

https://www.quad.eu/pl/careers/inspektor-bhp/

DocumentAplikuj